معنی و ترجمه کلمه آئورت به انگلیسی آئورت یعنی چه

آئورت

aorta
aortae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها