معنی و ترجمه کلمه آئینه به انگلیسی آئینه یعنی چه

آئینه

glass
hand glass
looking glass
mirror

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها