طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آئین تشریفات به انگلیسی آئین تشریفات یعنی چه

آئین تشریفات

solemnity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها