معنی و ترجمه کلمه آئین جاکوبین ها به انگلیسی آئین جاکوبین ها یعنی چه

آئین جاکوبین ها

jacobinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها