طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آئین جاکوبین ها به انگلیسی آئین جاکوبین ها یعنی چه

آئین جاکوبین ها

jacobinism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها