طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آئین نامه به انگلیسی آئین نامه یعنی چه

آئین نامه

byelaw
bylaw
regulation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها