طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبجو سازى به انگلیسی آبجو سازى یعنی چه

آبجو سازى

beer brewing
brewage
brewery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها