طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبخست به انگلیسی آبخست یعنی چه

آبخست

island

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها