معنی و ترجمه کلمه آبدارباشى به انگلیسی آبدارباشى یعنی چه

آبدارباشى

butler

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها