معنی و ترجمه کلمه آبدارخانه به انگلیسی آبدارخانه یعنی چه

آبدارخانه

butler's pantry
buttery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها