طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبراهک به انگلیسی آبراهک یعنی چه

آبراهک

canaliculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها