طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبراه مانند به انگلیسی آبراه مانند یعنی چه

آبراه مانند

canaliculate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها