طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبراه به انگلیسی آبراه یعنی چه

آبراه

canal
waterway

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها