معنی و ترجمه کلمه آبرفت به انگلیسی آبرفت یعنی چه

آبرفت

alluvia
alluvium
alluviums
illuviation

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها