طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبرومند به انگلیسی آبرومند یعنی چه

آبرومند

honorable
respectable
respectful
responsible
smug

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها