طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبرو به انگلیسی آبرو یعنی چه

آبرو

aqua
credit
honor
name
prestige
reputation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها