طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبستنى به انگلیسی آبستنى یعنی چه

آبستنى

gestation
gravidity
pregnancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها