معنی و ترجمه کلمه آبستن بودن به انگلیسی آبستن بودن یعنی چه

آبستن بودن

gestate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها