طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبکارى فلزى به انگلیسی آبکارى فلزى یعنی چه

آبکارى فلزى

plating

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها