طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبکارى کردن به انگلیسی آبکارى کردن یعنی چه

آبکارى کردن

bonderize
electroplate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها