طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده به انگلیسی آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده یعنی چه

آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده

homogenate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها