طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگون پذیرى به انگلیسی آبگون پذیرى یعنی چه

آبگون پذیرى

liquidity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها