طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگون کردن به انگلیسی آبگون کردن یعنی چه

آبگون کردن

liquefy
liquify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها