طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگیر به انگلیسی آبگیر یعنی چه

آبگیر

basin
penstock
pool
sluice
weathering

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها