طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگینه به انگلیسی آبگینه یعنی چه

آبگینه

glass

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها