معنی و ترجمه کلمه آب اکسیژنه به انگلیسی آب اکسیژنه یعنی چه

آب اکسیژنه

hydrogen peroxide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها