معنی و ترجمه کلمه آب ته دیگ پس از پختن سبزیجات در آن به انگلیسی آب ته دیگ پس از پختن سبزیجات در آن یعنی چه

آب ته دیگ پس از پختن سبزیجات در آن

pot liquor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها