طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب جارى در قسمت کم عمق رود به انگلیسی آب جارى در قسمت کم عمق رود یعنی چه

آب جارى در قسمت کم عمق رود

riffle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها