طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب جوش ریختن روى به انگلیسی آب جوش ریختن روى یعنی چه

آب جوش ریختن روى

scald

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها