معنی و ترجمه کلمه آب رودار کردن به انگلیسی آب رودار کردن یعنی چه

آب رودار کردن

gutter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها