معنی و ترجمه کلمه آب سیاه به انگلیسی آب سیاه یعنی چه

آب سیاه

glaucoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها