طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب فلزى دادن به انگلیسی آب فلزى دادن یعنی چه

آب فلزى دادن

galvanize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها