معنی و ترجمه کلمه آب فلز دادن به انگلیسی آب فلز دادن یعنی چه

آب فلز دادن

electroplate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها