معنی و ترجمه کلمه آب معدنى به انگلیسی آب معدنى یعنی چه

آب معدنى

mineral
mineral water
spa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها