طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب پز کردن به انگلیسی آب پز کردن یعنی چه

آب پز کردن

poach
pot roast
scald

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها