طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب گرایى به انگلیسی آب گرایى یعنی چه

آب گرایى

hydrotropic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها