طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشدان به انگلیسی آتشدان یعنی چه

آتشدان

firebox
hearth
warming pan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها