طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشفشانى به انگلیسی آتشفشانى یعنی چه

آتشفشانى

plutonian
plutonic
plutonist
volcanic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها