طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشفشان شناسى به انگلیسی آتشفشان شناسى یعنی چه

آتشفشان شناسى

volcanology
vulcanology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها