طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتشین به انگلیسی آتشین یعنی چه

آتشین

empyreal
fiery
hot
igneous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها