معنی و ترجمه کلمه آتش افروز به انگلیسی آتش افروز یعنی چه

آتش افروز

fire bug
incendiary
incentive
inflammatory
tinder
tindery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها