معنی و ترجمه کلمه آتش سوزى همگانى به انگلیسی آتش سوزى همگانى یعنی چه

آتش سوزى همگانى

holocaust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها