طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتش فشان کردن به انگلیسی آتش فشان کردن یعنی چه

آتش فشان کردن

irrupt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها