طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتش پاش به انگلیسی آتش پاش یعنی چه

آتش پاش

flame projector
flame-thrower
flammenwerfer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها