طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتش پى درپى به انگلیسی آتش پى درپى یعنی چه

آتش پى درپى

fusillade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها