معنی و ترجمه کلمه آتش به انگلیسی آتش یعنی چه

آتش

fire
ingle
light

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها