طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آثار ادبى دیگران را سرقت کردن به انگلیسی آثار ادبى دیگران را سرقت کردن یعنی چه

آثار ادبى دیگران را سرقت کردن

plagiarist
plagiarize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها