طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آجرفرش کردن به انگلیسی آجرفرش کردن یعنی چه

آجرفرش کردن

hard surface

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها