معنی و ترجمه کلمه آجرى به انگلیسی آجرى یعنی چه

آجرى

tegular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها