معنی و ترجمه کلمه آجرچین به انگلیسی آجرچین یعنی چه

آجرچین

bricklayer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها