طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آجر نسوز به انگلیسی آجر نسوز یعنی چه

آجر نسوز

fire brick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها